Kas yra preliminarioji NT sutartis

Nauda Jums dirbti su NT brokeriu
2017-01-12
Kaip parduoti būstą brangiau nei jis vertas. Konkretūs patarimai.
2017-01-24

Kas yra preliminarioji NT sutartis

Jūs norite parduoti butą ir nekilnojamojo turto brokeris jau rado pirkėją ir siūlo jums pasirašyti preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau jūs nepilnai suprantate kas čia per sutartis ir kam ji reikalinga.
Situaciją komentuoja advokatė:
Civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių gali nuspręsti iš karto nesudaryti pagrindinės sutarties, o numatyti, jog ją sudarys ateityje (to priežastimis gali būti, pavyzdžiui, tam tikro reikalingo leidimo, dokumento neturėjimas, subjektinės teisės į daiktą neturėjimas, nepakankamas nekilnojamojo turto parengimas parduoti ir pan.). Nustačius, kad išreikšta šalių valia aiškiai rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį, konstatuotinas ikisutartinių santykių etapas, kuris yra įteisinamas pasirašant preliminarią sutartį. Taigi, preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnis). Būtent aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį ir yra pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti preliminariąją sutartį nuo pagrindinės sutarties.
Išskiriami tokie šios sutarties bruožai:
1. aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį.
2. šalių susitarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas.
3. terminas per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis.
4. šio susitarimo įteisinimas rašytine forma.
Jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą nepasirašo pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.165 straipsnio 5 dalis), tačiau jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako pasirašyti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nepasirašymo padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, joje nustatytų sutartinių prievolių įvykdymui užtikrinti gali susitarti dėl netesybų (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų. Sutarties šaliai neįvykdžius sutartinės prievolės, jos kompensuoja kitos šalies patirtus nuostolius, jų dydžio nereikia įrodinėti (CK 6.71 straipsnis 1 dalis).